Revista Municipal Ajuntament

EL PRAT AMB VALORS REPUBLICANS!

Abans del ple d’abril, vam donar la benvinguda al nou director i gerent del Prat Comunicació, el Sr. Imanol Crespo. Vam refermar que volem uns mitjans de comunicació públics que no estiguin al servei de cap equip de govern. Donarem tot el nostre suport al conjunt de treballadors de El Prat Comunicació per què treballin amb total llibertat de premsa i seguint, únicament, criteris periodístics.

Per altra banda, de les al·legacions ue vam presentar per millorar l’ordenança dels serveis funeraris, l’equip de govern només va considerar adient assumir-ne, i no completament, el 20%. Hi vam votar a favor però recordant que no aturarem la nostra feina fins aconseguir uns serveis funeraris municipalitzats aprofitant les estructures de les empreses municipals existents.

Fem propostes concretes que augmentin la disponibilitat de pisos per a lloguers social per part de Prat Espais. Al igual que fan a Euskadi, vam proposar subvencionar parcialment l’IBI als propietaris privats que ofereixin els seus pisos buits a l’empresa i així ajudar a les persones més vulnerables econòmicament i tenir un habitatge digne.

I per acabar, vam donar tot el nostre suport als treballadors i treballadores de restauració de l’aeroport que formen part del LOTE22.
Porten 25 dies de vaga davant els requeriments de la licitació feta per AENA que facilita fraccionar-los, precaritzar els seus salaris i disminuir la seva força sindical.

Els valors republicans els apliquem a la nostra feina diària!